Liang Ge Ren De Fang Jian

From AsianWiki
Jump to: navigation, search
<google>WIKI</google>

CastLiang Ge Ren De Fang Jian.jpg
Name Liang Ge Ren De Fang Jian
Chinese Liang Ge Ren De Fang Jian (两个人的房间)
Directed by Xuechang Lu
Produced by
Written by Ruijuan Ju
Jia Ye
Starring Shimao Zhu
Shan Cong
Eric Tsang
Cinematography
Release date(s) February 12, 2008
Running time 106 min
Country China
Language Mandarin